COVID-19

 

INFORMACJA O ZAKRESIE I SPOSOBIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH W CZASIE STANU EPIDEMII WIRUSA SARS-COV-2

W związku z epidemią wirusa Sars-Cov-2 („koronawirus”) zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Naczelnej Izby Lekarskiej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Polsce w trosce o bezpieczeństwo Twoje, Twoich najbliższych oraz pracowników NZOZ Ferreus i ich rodzin zmieniamy sposób i zasady udzielania świadczeń medycznych w naszej placówce do odwołania.

W celu zminimalizowania ryzyka możliwej transmisji wirusa podczas udzielania opieki stomatologicznej zasady postępowania będą rygorystycznie przestrzegane .

 

Ze względu na brak stosownych zabezpieczeń nie udzielamy świadczeń stomatologicznych osobom, u których:

Wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

 • gorączka (temperatura ciała powyżej 37 st. Celsjusza)
 • kaszel
 • duszność

 

Lub osobom, które w okresie ostatnich 14 dni:

 • przebywały za granicą, szczególnie w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję Sars-Cov-2,
 • miały bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie Sars-Cov-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym) oraz z osobą będącą na kwarantannie,
 • pracowały lub przebywały jako odwiedzające w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych Sars-Cov-2,
 • przebywają na kwarantannie lub na zwolnieniu lekarskim z powodu choroby zakaźnej.

 

W sytuacji gdy potrzebujesz pomocy stomatologicznej postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi:

 1. Po pierwsze : ZADZWOŃ do nas pod numer : 502-243-274
  Absolutnie nie przychodź bez wcześniejszego telefonu albowiem bez wywiadu telefonicznego i tak nie zostaniesz przyjęty na wizytę !
 2. Jeżeli nie odbierzemy, najprawdopodobniej właśnie udzielamy innej osobie porady, świadczenia stomatologicznego lub umawiamy ją w trybie pilnym na wizytę.
 3. Zadzwoń ponownie lub wyślij smsa z prośbą o kontakt z naszej strony.
 4. Podczas rozmowy telefonicznej, poprosimy Cię o podanie dolegliwości oraz przeprowadzimy wywiad telefoniczny, aby ustalić, czy pacjent ma całkowity brak objawów potencjalnie związanych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2, takich jak: kaszel, zapalenie spojówek, gorączka (nawet umiarkowana!), zapalenie błony śluzowej nosa, biegunka itp., oraz aby uzyskać informacje nt. ewentualnych podróży pacjenta lub jego kontaktów z osobami, które przebywały na obszarach o największej infekcji (USA, Włochy, Hiszpania itp.).
 5. Nie będziemy wystawiali recept dla nowych pacjentów bez wcześniejszego zbadania pacjenta.

 

Prosimy o przestrzeganie poniższych reguł podczas wizyty w gabinecie:

 1. Jeżeli na podstawie wywiadu telefonicznego zdecydujemy o Państwa wizycie w gabinecie, poprosimy o:
  – dane osobowe: imię i nazwisko oraz telefon, abyśmy mogli się z Państwem skontaktować
  oraz
  – podamy dokładny termin wizyty – dzień oraz godzinę: PROSZĘ PAMIĘTAĆ O PUNKTUALNOŚCI, SPÓŹNIENIE OZNACZA REZYGNACJĘ Z WIZYTY. PACJENT TAKI NIE ZOSTANIE OBSŁUŻONY.
 2. Podanie danych będzie weryfikowane na podstawie dowodu osobistego lub paszportu okazanego w rejestracji gabinetu.
 3. O ile to możliwe nie zabieraj ze sobą na wizytę żadnych dodatkowych rzeczy takich jak: parasol, torebka, reklamówka z zakupami itp. Miej przy sobie minimum jakie jest konieczne na czas wizyty, najchętniej rzeczy, które mogą być schowane do kieszeni (dowód osobisty, karty płatnicze, gotówka, telefon).
 4. Nie przychodź na wizytę z osobą towarzyszącą – NIE ZOSTANIE WPUSZCZONA DO ŚRODKA.
 5. WYJĄTEK – w przypadku nieletnich (dzieci do 12 roku życia) do pomieszczenia wpuszczony jest JEDEN rodzic, wyłącznie do strefy poczekalni. NIE ZOSTANIE ON WPUSZCZONY DO GABINETU WRAZ Z DZIECKIEM.
 6. Dzięki podanym danym przygotujemy wyłącznie niezbędne dokumenty, gdy przyjdziesz na wizytę, i nie będziemy niepotrzebnie przedłużać Twojego pobytu w gabinecie.
 7. W związku z powyższym informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Ferreus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a wszelkie informacje w zakresie danych osobowych są dostępne na naszej stronie stronie internetowej www.ferreus.pl
 8. Przychodząc na wizytę i podpisując dokumenty poprzez ich podpisanie potwierdzasz również, że zapoznałeś się z informacją w zakresie ochrony danych osobowych.
 9. Informujemy, iż możesz upoważnić osobę bliską do udzielenia jej informacji na temat Twojego stanu zdrowia oraz w zakresie udostępnienia dokumentacji medycznej.
 10. Wszelkie zalecenia, porady i dyskusje nie związane bezpośrednio z wykonaną usługą (jeżeli będzie to potrzebne) będą odbywać się telefonicznie przed i po wizycie.

 

WIZYTA

 1. Bądź punktualny i stań w świetle drzwi wejściowych.
 2. Po przybyciu zadzwoń dzwonkiem do drzwi lub telefonicznie z informacją o swoim przyjściu (gdyby nikogo nie było w recepcji, a drzwi były zamknięte).
 3. Może się okazać, że musisz chwilę poczekać, może to wynikać z faktu, że przygotowujemy gabinet na Twoją wizytę lub kończymy świadczenie medyczne innej usługi.
 4. Następnie zostaniesz wpuszczony do naszej placówki w maseczce.
 5. ZOSTANIE WYKONANY OBOWIĄZKOWY POMIAR TEMPERATURY.
 6. Zostanie Ci podany środek do dezynfekcji rąk. Obowiązkowo zdezynfekuj ręce.
 7. Zostaniesz poproszony i odprowadzony do łazienki, w której poprosimy o dokładne umycie rąk żelem antybakteryjnym przez co najmniej 20 sekund.
 8. Następnie w recepcji przy wejściu będą przygotowane dokumenty do wypełnienia i podpisania wraz z długopisem.
 9. Zapoznaj się z nimi i podpisz czytelnie wraz z datą.
 10. Zostaniesz wówczas zaprowadzony do gabinetu. Tam dopiero zdejmiesz maseczkę.
 11. Pamiętaj pracujemy w warunkach panującej epidemii: NICZEGO NIE DOTYKAJ, KLAMEK – BLATÓW – URZĄDZEŃ JEŻELI JEST TO NIEPOTRZEBNE. NIE OPIERAJ SIĘ O BLATY, DRZWI I ELEMENTY WYPOSAŻENIA NASZEJ PLACÓWKI.
 12. PRZESTRZEGAJ O ILE TO MOŻLIWE: W CZASIE DROGI DO GABINETU ZALECANEJ ODLEGŁOŚCI 1,5 – 2 M OD KAŻDEJ OSOBY, A TAKŻE NOSZENIA MASECZKI.
 13. W trakcie wizyty może być konieczność wykonania zdjęcia RTG, postępuj zgodnie z poleceniami lekarza.
 14. Po zakończonej wizycie w gabinecie lekarz postara się wyjaśnić lub odpowiedź na Twoje pytania oraz powie o dalszych zaleceniach.
 15. Po wyjściu z gabinetu (zakończonym badaniu albo udzieleniu świadczenia medycznego) zostaniesz skierowany do recepcji. Nie myjemy, ani nie płuczemy jamy ustnej POZA GABINETEM.
 16. Rozlicz wizytę (preferowane rozliczenie bezgotówkowe) i umów się na kolejną, jeżeli jest to potrzebne.
 17. Wyjdź z placówki na zewnątrz .

 

PO WIZYCIE

 1. Jeżeli lekarz tak zaleci skontaktuj się z gabinetem telefonicznie w terminie, który podał w celu kontroli Twojego stanu zdrowia po wizycie.
 2. O wszelkich dolegliwościach najpierw poinformuj telefonicznie. Wówczas podejmiemy niezbędne działania, aby udzielić Ci pomocy.

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY PAŃSTWU ZA POMOC I PRZESTRZEGANIE ZASAD ORAZ PROCEDUR PANUJĄCYCH NA TERENIE NASZEJ PLACÓWKI W TYM TRUDNYM DLA NAS WSZYSTKICH CZASIE. BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE JEST DLA NAS PRIORYTETEM.