Ortopantomogram – zdjęcie pantomograficzne

Koszt – 100 zł.

linia

RTG

punktowe – 40 zł

linia