Rodzaje znieczuleń wykorzystywanych w stomatologii - ferreus.pl

stomatologia znieczulenia

Chociaż wielu pacjentów obawia się zabiegów stomatologicznych głównie ze względu na ból, tak naprawdę obecnie możliwe jest całkowicie bezbolesne leczenie. Odpowiednio dobrane znieczulenie może być użyte nawet w przypadku drobnych zabiegów leczniczych czy diagnostycznych. Standardowo stosowane są m.in. przy leczeniu kanałowym. To o wiele lepsze rozwiązanie niż powszechnie stosowana do tej pory dewitalizacja, czyli zatruwanie miazgi.

W tym artykule przedstawiamy najważniejsze rodzaje znieczuleń wykorzystywanych w stomatologii.

Znieczulenia miejscowe w stomatologii

W stomatologii wykonywane są znieczulenia miejscowe. Mają one na celu zablokowanie przewodzenia impulsów bólowych przez nerwy w kierunku mózgu. Dzięki temu pacjent nie odczuwa bólu podczas zabiegu. Istnieje kilka technik podawania leków znieczulających, które mogą być wdrożone przez dentystę.

  • Znieczulenie powierzchniowe. Jest to jedna z najczęściej wykonywanych metod znieczulania. Lek znieczulający podawany jest w postaci kremu, żelu lub sprayu znieczulającego. aerozolu lub plastra. Rozprowadzany jest po powierzchni śluzówki jamy ustnej. Preparat przenika przez nabłonek i poraża zakończenia nerwowe. Ten rodzaj znieczulenia stosowany jest przed zabiegami higienizacyjnymi (np. usuwanie kamienia nazębnego), usuwaniem zębów mlecznych ze zresorbowanymi korzeniami, podaniem środka znieczulającego przy pomocy igły. Znieczulenie powierzchniowe może być zalecone również pacjentom, u których ingerencja w jamie ustnej powoduje silny odruch wymiotny.
  • Znieczulenie nasiękowe. Aplikowane jest przy pomocy zastrzyku w dziąsło w okolicy zęba, który objęty jest leczeniem. W ten sposób środek znieczulający blokuje końcówki nerwowe. Pacjent może przez określony czas stracić czucie w dziąsłach, policzkach i języku. Ten rodzaj znieczulenia stosowany jest w przypadku zabiegów stomatologicznych obejmujących leczenie lub drobne zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej jak np. usuwanie zębow mlecznych. usuwanie górnych lub dolnych siekaczy.
  • Znieczulenie przewodowe. Środek znieczulający podawany jest w nerw zębodołowy. Dzięki temu nerw znajdujący się w miazdze ulega neutralizacji. Znika czucie w całej unerwionej przez dany nerw okolicy, a efekt znieczulenia może się utrzymać nawet do kilku godzin (w skrajnych przypadkach kilkunastu). Ten rodzaj znieczulenia stosowany jest w przypadku m.in. zabiegów chirurgicznych czy leczenia zębów dolnych.
  • Znieczulenie śródwięzadłowe. Polega na podaniu środka znieczulającego przy pomocy igły iniekcyjnej bezpośrednio do szpary ozębnowej zęba. Stosuje się je jako uzupełnie znieczulenia nasiękowego i przewodowego, gdy nie są one całkowicie skuteczne np. podczas leczenia zębów czy ekstrakcji.                  W tym przypadku środek znieczulający podawany jest z zastosowaniem igły wprowadzanej do ozębnej przy użyciu strzykawek ciśnieniowych. Technika stosowana jest w leczeniu endodontycznym, protetyce, pedodoncji, ekstrakcji zębów mlecznych i nieobjętych stanem zapalnym zębów.
  • Znieczulenie komputerowe. Jest to bezbolesne podawanie znieczulenia sterowanego komputerowo przy pomocy odpowiednich programów do znieczuleń. Urządzenie takie w sposób idealny kontroluje parametry przepływu środka znieczulającego co za tym idzie, zabezpiecza przed bólem i dyskomfortem spowodowanym rozpieraniem tkanek.i nie tylko.