IMPLANTOLOGIA W WARSZAWIE

linia-small

rekonstrukcja brakującej części korzeniowej utraconego zęba

W latach 70-tych XX wieku profesor Branemark odkrył właściwość zrastania się tytanu z kością, co niewątpliwie było milowym krokiem dla rozwoju stomatologii. Od tamtego czasu wiele firm opracowało systemy implantologiczne, oferujące rozmaite rodzaje wszczepów i podzespołów protetycznych. Choć implantologia bezustannie rozwija się, pewne jej aspekty, takie jak czas gojenia, zasady postępowania otraumatycznego czy aseptyki pozostają niezmienne.

Podczas zabiegu w kość wkręcona zostaje tytanowa śruba, która pozostaje tam aż do pełnego zrośnięcia z kością, czyli osseointegracji, co trwa około 3 miesięcy w żuchwie i pół roku w szczęce. Po upływie tego czasu następuje odsłonięcie implantu, błona śluzowa goi się i przystępujemy do odbudowy protetycznej. Standardy te ulegają licznym modyfikacjom, a stomatolodzy szukają metod wcześniejszego obciążania wszczepów, co uzależnione jest od warunków anatomicznych Pacjenta i nieraz bywa możliwe bezpośrednio po ekstrakcji.

Prowadzimy także gojenie otwarte, podczas którego implant cały czas ma kontakt z jamą ustną, co ma na celu jak najszybszą rehabilitację narządu żucia. Niezależnie od obranej metody leczenia implantologicznego niezwykle ważne jest przeprowadzenie szczegółowego wywiadu i właściwa diagnostyka stomatologiczna. Im więcej informacji zbierzemy na tym etapie leczenia, tym bardziej przewidywalny jest zabieg i mniejsze prawdopodobieństwo powikłań. Przed rozpoczęciem leczenia implantologicznego konieczne jest przeprowadzenie badań pantomograficznych, często również wykonanie modeli implantologicznych oraz tomografii komputerowej, co znacznie ułatwia dokładne wyznaczenie miejsca, długości oraz średnicy wszczepu. A zatem drobiazgowo przeprowadzona diagnostyka znacznie zmniejsza ryzyko powikłań, wśród których najgroźniejsze to perforacja zatoki szczepowej jamy nosowej albo wewnętrznego brzegu żuchwy, bądź uszkodzenie nerwu zębodołowego dolnego, bródowego lub przysiecznego. Skutkiem nieprawidłowej osi implantu jest asymetryczne obciążenie, dlatego każdy zabieg powinien być sumiennie zaplanowany.

Bezustannie trwają intensywne prace nad nowymi powierzchniami pokrywającymi tytan, które przyspieszyłyby integrację kostną, a także badania nowych materiałów, które mają zastąpić np. tlenek cyrkonu.

Kiedy proces osseointegracji zakończy się, stomatolog może przystąpić do wykonania odbudowy protetycznej. Implant może być elementem referencyjnym dla protezy ruchomej lub filarem stałych uzupełnień. Obecnie dostępny jest szeroki wybór asortymentu protetycznego, co pozwala zaspokoić rozmaite wymagania estetyczne Pacjentów.

Nie da się ukryć, że obecnie wszczepy śródkostne stanowią najbliższą fizjologii metodę rekonstrukcji zębów. Implant umożliwia zachowanie sąsiadujących z luką zębów w stanie nienaruszonym, przy czym każdy ząb odtworzony jest zgodnie z naturą i zdolny do pracy w zespole.

Do wad implantów należy ich cena, a także brak tkanki ozębnowej, która jest ważnym amortyzatorem i w zdrowym zębie służy sygnalizacji przeciążenia. W żywych naturalnych zębach receptory nacisku znajdują się w miazdze i ozębnej. Choć endodontyczne leczenie zębów zmniejsza ich ilość, w większości przypadków wciąż umożliwia wyczucie zbyt mocnego nacisku, zanim dojdzie do złamania. Z kolei implant może wytrzymać naprawdę duże naciski, jednak od Pacjenta wymaga wzmożonej uwagi, by nie wyłamać go z fragmentem kości.

Posiadacz implantu musi perfekcyjnie dbać o higienę jamy ustnej, gdyż te same bakterie, które wywołują zapalenie przyzębia mogą wywołać zapalenie przyimplancia.

NASI LEKARZE DENTYŚCI

linia-small

poznaj naszą wykwalifikowaną kadrę medyczną

PL-150x150

Paweł Łachoda

TK-150x150

Tomasz Kaźmierczak

WO-150x150

Wojciech Oleksy

AM-150x150

Aleksandra Marszow

WYBRANE USŁUGI

linia-small

świadczymy usługi m.in. w zakresie: